Gra Miejska On-Line to gra w formie aplikacji internetowej. Jako nowa, innowacyjna forma komunikacji, chcemy aby angażowała mieszkańców niezależnie od wieku i wywoływała pozytywne emocje. Stworzona przez nas gra jest próbą ukazania zwykłych miejsc w niecodzienny i inny ciekawy sposób. Upowszechnianie wiedzy nt. historii i dziedzictwa kulturowego miasta wśród uczestników. Uczestnictwo w grze ma wpływać na integrację społeczną z mieszkańcami i z otaczającą ich infrastrukturą. Wspierać i brać czynny udział w promocji walorów miejskich i turystycznych miasta Mońki. 

Gra zawiera elementy dotyczące ważnych wydarzeń z przeszłości miasta. Opisuje najważniejsze placówki użyteczności publicznej i miejsca historyczne dla Moniek. Wprowadza i obrazuje w  ważne wydarzenia z punktu rozwoju lokalnego miejsca, ze szczególnym uwzględnieniem roli lokalnej kultury, amatorskiego ruchu artystycznego, dawnych i obecnych imprez.