• XVI w.
  Pierwsza historyczna wzmianka o Mońkach
 • 1572
  Mońki wymienione są wśród wsi przekazanych i przyłączonych do starostwa knyszyńskiego
  Anna z Radziwiłłów „Kiszczyna” przekazała całe „Państwo Goniądzko-Rajgrodzkie” królowi Zygmuntowi Augustowi
 • 1864
  Mońki znalazły się na liście zaścianków drobnoszlacheckich podlegających konfiskacie
 • 1872
  Dekret cara Mikołaja II
  Na mocy, którego w osadzie Hornostaje rozpoczęto rozmieszczanie i zakwaterowanie 62 Suzdalskiego Pułku Piechoty im. gen. Aleksandra Suworowa
 • 1873
  Kolej Brzesko -Grajewska
  Na odcinku Grajewo – Brześć – Kijów
 • 1895
  Przeprowadzenie przez Mońki szosy łączącej Osowiec z Knyszynem
  Szosa miała długość 24,5 km
 • 6 VIII 1915
  Użycie przez Niemców gazów bojowych w rejonie Osowca
 • 1920
  Powstanie parafii w Mońkach i rozbudowa miasta
  Rozpoczęcie budowy kościoła, szkoła, pierwszych małych sklepów. Powstanie mleczarni, masarni oraz skupu płodów rolnych.
 • 1921
  Powstanie Spółdzielni rolniczo - handlowej
 • 1928 - 1929
  Powstanie Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowej – „Kasy Stefczyka”
 • 9 -10 II 1940
  Na stację w Mońkach podstawiono 4 wagony towarowe dla deportowanych
  W tamtym czasie wywieziono 14 rodzin – 65 osób.
 • 22 VI 1941
  Utworzenie w Mońkach jednego z punktów dowodzenia
 • VII 1944
  Wysadzenie w powietrze monieckiego kościoła
 • 1947
  Ekscesy na terenie Moniek przed referendum i wyborami
 • 1948
  Utworzono Gminną Spółdzielnię
 • 1949
  Powstała Gminna Kasa Spółdzielcza
  Przekształcona w 1956 w Spółdzielnię Oszczędnościowo - Pożyczkową, a w 1975 w Bank Spółdzielczy.
 • 1950
  Powstanie Wytwórnia Wód Gazowanych i Rozlewnia Piwa
 • 1 IV 1954
  Powstanie powiatu
 • 1955
  Wybudowanie Powiatowego Dom Kultury
  W powstałym budynku Powiatowego Domu Kultury znajdowała się sala kinowa.
 • 1959
  Oddano do użytku 3 pierwsze bloki oraz Szpital na 76 łóżek
 • 1960
  Powstanie Szkoły Podstawowej Nr 1
 • 1962
  Wybudowanie budynku partii
 • 1963
  Powstanie Ludowego Klubu Sportowego „Promień”
 • 1964
  Powstanie Liceum Ogólnokształcące z internatem
  W tym roku powstaje Spółdzielnia Chemiczno – Farmaceutyczna „Betesca”, Centrala Nasienna, Zakład Chemiczny oraz wytwórnia octu
 • 1 I 1965
  Mońki otrzymują prawa miejski
 • 1966
  Powstaje POM i Zakład Krawiecki „Białostoczanka”
 • 1968
  Powstanie Spółdzielni Mieszkaniowej
 • 1973
  Otwarcie nowego Domu Towarowego
 • 1975
  Mońki zostają „Mistrzem Gospodarności”.
  W tym samym roku zostaje zlikwidowany powiat
 • 1976
  Pierwsze "Święto Ziemniaka"
 • 1979
  Wizyta I Sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka
 • 1983
  Powstaje ZMED "Unitra - Cemi" oraz Zakład Obuwniczy
 • 1995
  Miasto Mońki otrzymuje herb
 • 1996
  Powstanie oczyszczalni ścieków
 • 23 V 1997
  Erygowanie nowej parafii p.w. Św Brata Alberta
 • 1998
  Przywrócenie powiatu monieckiego